กิ่งโคม 2” ระยะยื่น 2 เมตร ชุบกัลวาไนซ์ + ขาจับมีปีก + เจโบลท์ + กราวด์หรอดชุบกัลวาไนซ์ อุปกรณ์ยึดโคมไฟ และเสาไฟ