งานเสาไฟ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว ชุบกัลวาไนซ์ โคมถนนหลังเต่า HPS 250W อุปกรณ์ครบชุด สายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ