งานเสาไฟ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว ชุบกัลวาไนซ์ โคมถนนหลังเต่า HPS250W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด