เสาเตเปอร์ สูง 6 เมตร ไม่มีกิ่ง ชุบฯ พร้อมโคมโซล่าเซลล์อออินวัน 164 ชุด ส่ง จ.อุดรธานี