เสาเทเปอร์ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยวยาว 2 เมตร ชุบกัลวาไนซ์