เสาเหล็ก ชุบกัลวาไนซ์ แบบมีหน้าแปลน สั่งผลิตตามแบบลูกค้า