เสาเตเปอร์กิ่งเดี่ยว 6 เมตร ชุบ – ตอม่อ – โคมถนน Philips