แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เสาไฮแมส หรือ เสาไฟถนนสูง ใช้ในติดตั้งบนถนนที่มีขนาดความกว้างมาก (80-100 เมตร) เช่น ถนน 6 ช่องจราจรที่ไม่มีเกาะกลางถนน หรือ ติดตั้งเฉพาะบริเวณที่มีขนาดกว้างมากๆ เช่น บริเวณถนนทางต่างระดับหรือทางแยก , บริเวณจุดพักรถริมถนนทางหลวง , บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือ สำหรับพื้นที่ต้องการความสว่างมาก การติดตั้งเสาไฮแมส ประกอบไปด้วย ดวงโคมสปอร์ตไลท์ตั้งแต่ 3-9 สปอร์ตไลท์ หรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสมของพื้นที่ มีลักษณะเป็นโคมล้อมรอบตัวเสาไฮแมส ทำให้สะดวกต่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษา