เสาไฮแมส สูง 25 เมตร

0.00฿

  • แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
  • ชุบด้วยกัลวาไนซ์ ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม และทนทานต่อสภาพอากาศ
  • ปลาย เสาไฟไฮแมส ส่วนบน ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ชุดวงแหวน ที่ใช้ยึดดวงโคม
    ใช้สำหรับติดตั้งกับโคมไฟและบัลลาสต์ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ และซ่อมบำรุงรักษาได้
  • ปลายเสาไฟไฮแมสส่วนล่าง มีประตูเสาเพื่อใช้ติดตั้งวินทซ์ สำหรับยกโคมไฟ ขึ้น – ลง
  • มีชุดโซ่ล็อคใน Sevice Door ป้องกันไม่ให้วงแหวนตกในกรณีที่สลิงขาด
  • High Mast ทุกต้นผลิตตามมาตรฐาน BS:729 , ASTM A123
  • ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา High Mast สะดวกต่อการบำรุงรักษา
  • ควบคุมการผลิตตามระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008