เสาไฟเตเปอร์ สูง 6 เมตร กิ่งเดี่ยว และ 9 เมตร กิ่งเดี่ยว ชุบกัลวาไนซ์ มาตรฐานมอก.