เสาไฟเตเปอร์ สูง 8 เมตร กิ่งเดี่ยว ชุบ ส่ง จ.นครพนม