เสาไฟเตเปอร์ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว ชุบกัลวาไนซ์ มาตรฐานมอก.