เสาไฟเตเปอร์ 6 เมตร กิ่งเดี่ยวประตูกันน้ำ พร้อมตู้ใส่แบตเตอรี่ (ผลิตตามแบบลูกค้า)