เสาไฟโพสท็อป สูง 12 เมตร กิ่งตัวที 2 ชั้นปรับได้ ชุบกัลวาไนซ์ พร้อม ตอม่อ