เสาไฟเหลี่ยม 3×3 นิ้ว สูง 5 เมตร กิ่งตัวที

  • แบบเสาเหลี่ยม 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน มอก. 2316-2549 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบทนทาน
    แบบเสาไฟถนน สูง 6เมตร เสาเหลี่ยมหนา 3.2 mm ชุบกัลวาไนซ์อย่างดี
    ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ควบคุมการผลิต ตามระบบการรับรองคุณภาพ ISO
    ใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง