เสาโพสท็อป สูง 9 เมตร วงแหวน 1 ชั้น ยึด 4 โคม

  • แบบเสาไฟเตเปอร์ 9 เมตร ที่ได้ มาตรฐาน มอก. 2316-2549 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบทนทาน
    แบบเสาไฟถนน POST TOP สูง12เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางปลายเสา 76 มม.
    เสาเหล็กกลมเรียวหนา 4.00 mm และเสาไฟชุบกัลวาไนซ์มีเส้นผ่าศููนย์กลางโคนเสา 90มม.
    ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ควบคุมการผลิต ตามระบบการรับรองคุณภาพ ISO
    ใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง