โคมไฮเบย์ Fortimo High Bay 150-200 W 6500K Philips